NYA INLÄGG

Demokreativ

Olika former av demokrati

Demokrati kan delas in i flertalet olika former. Den representativa demokratin är den vanligaste formen av demokrati idag på nationell nivå. Men förutom den finns

LÄS MER...
Demokreativ

Demokratin i Sverige

Idag är den svenska demokratin väl utvecklad och vida antagen. Men så har det inte alltid varit. Det var speciellt händelser under 1800-talet och 1900-talet

LÄS MER...
Demokreativ

Demokratins utveckling

Demokrati har inte alltid varit det självklara statsskicket i Europa. Vägen fram till demokrati har kantats av både framsteg och bakslag. Den demokrati vi ser

LÄS MER...
Demokreativ

Vad är demokrati?

Själva ordet demokrati kommer från de grekiska orden demos och kratein. Demos betyder folket och kratein betyder styrelse, och man brukar då säga att demokrati

LÄS MER...

Category

Newsletter

Stay ahead of the game. Subscribe to our FREE newsletter now!

Submit your video

Would you like to share your creativity with the world? Submit your video by clicking on the button below.