Vad är demokrati?

Vad är demokrati?

Själva ordet demokrati kommer från de grekiska orden demos och kratein. Demos betyder folket och kratein betyder styrelse, och man...