Demokratin i Sverige

Demokratin i Sverige

Idag är den svenska demokratin väl utvecklad och vida antagen. Men så har det inte alltid varit. Det var speciellt...