Olika former av demokrati

Olika former av demokrati

Demokrati kan delas in i flertalet olika former. Den representativa demokratin är den vanligaste formen av demokrati idag på nationell...