Hur man mäter demokrati del 1

Hur man mäter demokrati del 1

När man pratar om demokrati är det lätt att bara generalisera och säga att ett land är demokratiskt. Men det...

Andra former av demokrati

Andra former av demokrati

Den traditionella indelningen av demokrati brukar vara direkt demokrati och representativ demokrati där den representativa demokratin är den som dominerar...