Vad innebär begreppet diktatur

Vad innebär begreppet diktatur

Att beskriva vad som kännetecknar en diktatur är inte så lätt då det finns olika former av diktaturer. Det kan...