Demokratiska länder

Demokratiska länder

För att en land ska räknas som en demokrati så innebär det att landet är folkstyrt. Grundtanken med demokrati är...