Auktoritarianism

Auktoritarianism

Auktoritarianism är ett begrepp som alltmer börjar dyka upp i media. Ordet kommer ifrån latinets auctor, som betyder mästare, ledare...