Adolf Hitler del 2

Eftersom nationalismen idag är ett viktigt tema har jag valt att skriva två delar om Adolf Hitler och hans väg till makten och om ni inte läst den första delen rekommenderar jag er att läsa den först.

Hitler skrev i fängelset sin bok min kamp som består av två delar och efter sin frigivning från fängelset skrev han den andra delen och böckerna som kan beskrivas som en självbiografi men även som en handbok i propaganda samt ett program för nationalsocialismen. Boken styrs mycket av ett elittänkande med rasistiska toner med fokus på att besegra kommunismen som han ansåg var den största fienden efter judendomen. Hans parti som i samband med rättegången hade upplösts blev återuppfött och dom närmaste åren ägnade sig Hitler främst åt att bygga upp partistrukturen med sig själv som den stora ledaren.

Kris

Kris

Den stora depressionen i Amerika 1929 spred sig till Europa och arbetslösheten växte sig stor och detta i kombination med missnöjet från Versaillesavtalet samt allmänt politikerförakt banade väg för Hitler i nyvalet 1930 växte partiet från 2,8% till 18,3 av rösterna och i det ordinarie valet 1932 hade man växt ytterligare till med drygt 37% av rösterna. Krisen efter valet blev ännu värre och arbetet med att få till en ny regering drog ut på tiden lades ett förslag av Franz Von Papen som innebar att Hitler skulle bli rikskansler och med von Papens löfte till den sittande presidenten Hindenburg att han skulle hålla kontroll på Hitler gavs denna regering klartecken. Nästa stora händelse som banade väg för Hitlers oinskränkta makt skedde en dryg månad senare då riksdagshuset brändes ner, kommunisterna fick skulden för detta och tack vare denna händelse drev presidenten igenom nya lagar som gav medborgarna mindre rättigheter och Hitler utlyste nyval efter att alla kommunister arresterats och lyckades därmed tillsammans med partnern tysknazisterna få mer än halva mandaten. Tack vare denna majoritet drevs fullmaktslagen igenom och Hitler blev i praktiken diktator och drev igenom lagar som gjorde att politiska fiender i princip försvann och förföljningen av icke önskvärda påbörjades. Allmän värnplikt infördes igen, hade varit förbjudet som en del av Versaillesavtalet, och Hitler började att rusta upp krigsmakten igen och under hans ledning inrättades lagar som blev starten för en utrensning där politiska motståndare, judar, romer, homosexuella och utvecklingsstörda blev tvingade till arbete och systematiska avrättningar runt om i hela landet. Med invasionen av Polen 1939 var starten för andra världskriget lagt och nu i efterhand ser vi resultatet av en mans verk vilket innebar att runt 70 miljoner människor miste livet i en av Europas största tragedier någonsin. Tittar man tillbaka på historien så tycks det som att det var en hel del tillfälligheter som styrde denna utveckling och kanske hade historien ändrats om han inte blivit frisläppt från fängelset så snabbt eller om han inte hade blivit räddad från att drunkna vid fyra års ålder men det viktigaste är kanske ända att vi lär oss från denna historia och inte glömmer bort allt det fasanfulla som skedde i Europa på den tiden, vilket idag känns ännu viktigare än någonsin med alla högervindar som blåser i världen idag.