Adolf Hitler

Adolf Hitler levde mellan 1889 och 1945 och har blivit känd som en av världens mest hatade och fruktade diktatorer i världen efter att han kom till makten i Tyskland på 1930 talet. Adolf var egentligen född i dåvarande Österrike-Ungern precis vid gränsen till Tyskland och under uppväxtåren så ansågs han var en begåvad elev men lite lat och gärna sysselsatte sig helst med det som intresserade han. Senare under tonåren flyttade han till andra skolor och var inte lika framträdande i skolan vilket förklarades med att han var introvert och hela hans skolgång slutade med ett misslyckande och han slutade skolan utan studentexamen.

Livet efter det beskrivs han som en dagdrömmare som inte var intresserad av ett vanligt arbete och han kunde ses vandra omkring på staden Linz gator och det var här hans politiska intresse väcktes under 1900 talets början. 1907 flyttade han till Wien och försörjde sig till och från som murare och målare men mestadels var han utan arbete och flackade mest omkring och det var här han kom i kontakt med nationella och antisemitiska vilket kanske formade hans starka åsikter även om det finns vissa tecken på att det inte var förrän senare som dessa åsikter blev starka. Adolf flyttade till Tyskland 1913 för att slippa tjänstgöra i den österrikiska armen men när första världskriget började anmälde han sig frivilligt till den tyska armen och även om hans befälhavare inte tyckte han höll måttet så fick han 5 utmärkelser under detta krig. Efter kriget fortsatte han i armen och fick erbjudande om att bli politisk agent för riksvärnet och där fick han i uppdrag att granska det tyska arbetarpartiet och var där delaktig i debatter och blev invald i arbetsutskottet utan att vare sig vara medlem eller tillfrågad om han ville, senare blev propagandaansvarig och 1921 blev han partiledare och under hans ledning bytte partiet namn till nationella arbetarpartiet eller nazisterna som dom kallades bland vanligt folk.

Adolf Hitler

Adolf Hitler

Adolf Hitler

8 november 1923 var Adolf inblandad i den så kallade ölhallskuppen där nazisterna försökte sig på en statskupp som i slutändan inte stöddes av varken polis, militär och kronprins Ruprecht och dagen efter under en sammandrabbning mellan polis och nazister slogs revolutionen ner och Hitler som blev skadad flydde i en bil men arresterades ett par dagar efteråt. I den efterföljande rättegången som varade i 24 dagar framstod Adolf som en martyr som försvarat Tyskland mot dom politiker som han ansåg förrått landet Versalliesavtalet som hade slutits efter första världskrigets slut. Anklagad för högförräderi lyckades han på något sätt få det hela till att han försvarat fosterlandet och dömdes till minimumstraffet på 5 år som skulle avtjänas i fängelset på Landsberg och det var här han skrev sin bok min kamp. Han frisläpptes dock efter bara 9 månader och i hans första tal efter att han blivit fri så säger meningen.  ’’om det tar längre tid att rösta bort dem så är resultatet i alla fall garanterat av deras egen konstitution. Varje laglig process är långsam och förr eller senare ska vi ha majoriteten och sedan Tyskland’’ det mesta om vilket planer som hade fötts under tiden i fängelset.