Posts by Kaja

Diktatorerna Saddam Hussein och Francisco Franco

Diktatorer har funnits hela 1900-talet och fortsätter att finnas nu också. Diktaturerna har dock minskat stadigt med åren men idag...

Vad innebär begreppet diktatur

Att beskriva vad som kännetecknar en diktatur är inte så lätt då det finns olika former av diktaturer. Det kan...

Hur man mäter demokrati del 2

Mätningar och olika former av index är viktiga verktyg för inte minst politikerna. Det finns ett par organisationer som har...

Hur man mäter demokrati del 1

När man pratar om demokrati är det lätt att bara generalisera och säga att ett land är demokratiskt. Men det...

Andra former av demokrati

Den traditionella indelningen av demokrati brukar vara direkt demokrati och representativ demokrati där den representativa demokratin är den som dominerar...

Olika former av demokrati

Demokrati kan delas in i flertalet olika former. Den representativa demokratin är den vanligaste formen av demokrati idag på nationell...

Demokratin i Sverige

Idag är den svenska demokratin väl utvecklad och vida antagen. Men så har det inte alltid varit. Det var speciellt...

Demokratins utveckling

Demokrati har inte alltid varit det självklara statsskicket i Europa. Vägen fram till demokrati har kantats av både framsteg och...

Vad är demokrati?

Själva ordet demokrati kommer från de grekiska orden demos och kratein. Demos betyder folket och kratein betyder styrelse, och man...