Posts by Kaja

Diktatorn Muammar al-Khadaffi

Diktatorn Muammar al-Khadaffi

Muammar al-Khadaffi var en militär, politiker och senare diktator i Libyen där han föddes år 1942 och dog 2011. Under...

Diktatorn Jean-Bédel Bokassa

Diktatorn Jean-Bédel Bokassa

Världen har länge varit fullt av diktatorer som regerat på sitt alldeles egna sätt. Varje diktator är individuell i vad...

Diktatorerna Saddam Hussein och Francisco Franco

Diktatorerna Saddam Hussein och Francisco Franco

Diktatorer har funnits hela 1900-talet och fortsätter att finnas nu också. Diktaturerna har dock minskat stadigt med åren men idag...

Vad innebär begreppet diktatur

Vad innebär begreppet diktatur

Att beskriva vad som kännetecknar en diktatur är inte så lätt då det finns olika former av diktaturer. Det kan...

Hur man mäter demokrati del 2

Hur man mäter demokrati del 2

Mätningar och olika former av index är viktiga verktyg för inte minst politikerna. Det finns ett par organisationer som har...

Hur man mäter demokrati del 1

Hur man mäter demokrati del 1

När man pratar om demokrati är det lätt att bara generalisera och säga att ett land är demokratiskt. Men det...

Andra former av demokrati

Andra former av demokrati

Den traditionella indelningen av demokrati brukar vara direkt demokrati och representativ demokrati där den representativa demokratin är den som dominerar...

Olika former av demokrati

Olika former av demokrati

Demokrati kan delas in i flertalet olika former. Den representativa demokratin är den vanligaste formen av demokrati idag på nationell...

Demokratin i Sverige

Demokratin i Sverige

Idag är den svenska demokratin väl utvecklad och vida antagen. Men så har det inte alltid varit. Det var speciellt...

Demokratins utveckling

Demokratins utveckling

Demokrati har inte alltid varit det självklara statsskicket i Europa. Vägen fram till demokrati har kantats av både framsteg och...