Olika former av demokrati

Olika former av demokrati

Demokrati kan delas in i flertalet olika former. Den representativa demokratin är den vanligaste formen av demokrati idag på nationell...

Demokratin i Sverige

Demokratin i Sverige

Idag är den svenska demokratin väl utvecklad och vida antagen. Men så har det inte alltid varit. Det var speciellt...

Demokratins utveckling

Demokratins utveckling

Demokrati har inte alltid varit det självklara statsskicket i Europa. Vägen fram till demokrati har kantats av både framsteg och...

Vad är demokrati?

Vad är demokrati?

Själva ordet demokrati kommer från de grekiska orden demos och kratein. Demos betyder folket och kratein betyder styrelse, och man...