Diktatorerna Saddam Hussein och Francisco Franco

Diktatorer har funnits hela 1900-talet och fortsätter att finnas nu också. Diktaturerna har dock minskat stadigt med åren men idag finns flertalet olika former av diktaturer runt om i världen. På 1900-talet har många av de diktatorerna vi känner igen idag vid namn styrt sitt land med järnhand.

Saddam Hussein

Denna diktators väg till makten började redan på 1950-talet då hans politiska karriär var igång. År 1969 utsågs han till Iraks vicepresident när president Ahmed Hassan al-Bakr drabbades av sjukdom och familjetragedier. Al-Bakr överlät allt mer makt åt sin vicepresident Saddam Hussein. Allt eftersom fick Hussein mer och mer makt och år 1977 hade han i princip tagit kontroll över regeringen. Att Hussein skulle få fortsätta ha makten var dock inget president al-Bakr hade i tankarna och när han år 1978 inledde förhandlingar med Syrien om att bilda en union mellan de två länderna visste Hussein att om han ville fortsätta ha makt var det dags att agera. Hade unionen mellan Syrien och Irak blivit verklighet hade nämligen Syriens president Hafez al-Assad blivit vicepresident och al-Bakr president.

Detta var inget Hussein skulle tillåta utan placerade ut några av hans trogna män inom militär, stat och parti på de positioner han ville ha dem inför den statskupp han var på väg att genomföra. Denna statskupp genomfördes i mitten av juli år 1979 och president al-Bakr uppmanades att avgå vilket han gjorde. Saddam Hussein tog nu hans plats och utropade sig själv till Iraks president. Att Hussein var en grym människa som var galen i makt märktes fort då han lät avrätta de partimedlemmar som misstänktes vara allierade med syriska intressen.

Saddam Hussein

Saddam Hussein

Saddam Hussein hade makten fram till år 2003 då han störtades av amerikanska styrkor som intagit huvudstaden Bagdad. Hussein lyckades hålla sig gömd till i december samma år då han tillfångatogs och dömdes till döden genom hängning för de övergrepp han begått mot sin egen befolkning. Hussein uppskattas ha orsakat över en miljon människor död under sin tid som diktator.

Francisco Franco

Denne man var mer känd som General Franco och var Spaniens statschef mellan åren 1939 och 1975 efter att han tog makten under inbördeskriget som rådde i Spanien. Franco var redan som 19-åring placerad i Nordafrika där ett kolonialkrig pågick i den spanska delen av Marocko. Franco utmärkte sig som en duktig och skicklig officer och han klättrade snabbt högt upp på den militära karriärstegen och år 1935 utsågs han till generalstabschef men blev året efter militärguvernör för Kanarieöarna. Detta då regeringen fruktade hans fientlighet mot republiken.

På Kanarieöarna förberedde Franco den militärrevolt som kom att leda till det spanska inbördeskriget. År 1936 blev han högste befälhavare och med hjälp av lojala styrkor organiserade han en ny egen regim och hans regering erkändes tidigt av länder som Tyskland och Italien. Under Francos styre förföljdes och dödades många politiska motståndare och år 1940 var uppemot en kvarts miljon politiska motståndare fängslade.

Hur många som dödades under hans brutala styre råder det delade meningar om. Därför varierar siffran stort mellan 58 000 och 400 000. Han kriminaliserade även homosexualitet och homosexuella fängslades eller avrättades. Franco avled år 1975 vid en ålder av 82 år och nu kunde Spanien påbörja sin resa mot en demokratisk stat.