Diktatorn Robert Mugabe

Denna artikel kommer att handla om en före detta diktator som styrde Zimbabwe. Robert Mugabe som han heter dog nyligen, i början av september, han var då hela 95 år gammal. Som många kan tro så är han inte född i landet som han regerade i utan istället i ett annat afrikanskt land, Sydrhodesia. Politiskt aktiv var denna man i imponerande 37 år. Ett känt krig som han tillsammans med Joshua Nkomo var i ledande position var just gerillakriget som hölls för att kämpa för Zimbabwes självständighet. I och med självständigheten så blev han till och med den nya premiärministern för landet. Sedan höll han premiärminister platsen i ett järngrepp under 30 år för att sedan gå över till att vara politiskt aktiv på andra sätt. Detta andra sätt var genom att leda ett afrikanskt parti som i historien under hans premiärministertid hade varit det brutalaste av dem alla när det kom till dominansen i Zimbabwes politik.

Årtalet 2017 så tog dock hans politiska berättelse slut så han blev avsatt från sin ledarposition i partiet efter att man fått olika hot om riksrätten. Eftersom han avgick från sin maktfulla position årtalet 2017 så var han därmed den allra äldsta statschefen som någonsin varit i makt med sina 93 år.

När han allra först kom till sin maktposition årtalet 1980 så var det efter att ha kraftigt kämpat emot minoritetsstyret som de vita i dåvarande Rhodesia höll på med. Vad han hade åstadkommit med fram till sin avgång 37 år senare var att folket blev lämnat i en stor fattigdom och även en mycket kraftig inflation. Osäkerheter finns även i jordbruket för landet då tidigare reformer hade visat sig vara fiaskon och dessutom så hade folket fått vänja sig med det faktum att de hade en korrupt ledning som styrde landet. Det krävdes under hans tid enormt många internationella sanktioner.

Något som man skulle kunna säga att han lyckats med är just att vinna val, dock så tros det ha varit mestadels på grund av valfusk som genomförts i hans favör. Ju längre han befanns sig i sin maktposition desto mer nyckfullt samt auktoritärt blev hans styre. Detta ledde till att han till slut blev klassad som en diktator av omvärlden.

Vanlig kritik mot Robert Mugabe

Vanlig kritik mot Robert Mugabe

Många av anklagelserna som gjorts mot denna man är just användandet av de diktatoriska metoderna som han använt sig av. Ett speciellt omtalat val som han ställt upp i var årtalet 2008 om att bli president. Det kan beskrivas med enbart fasor, då Mugabe valde att med sina diktatoriska maktbefogenheter att stoppa de som var i opponerande åsikter. Det slutade med att deras egen polis och medborgargarde med våldsamma metoder stoppade de som var av annan åsikt än Mugabe och hans parti.

Dessutom har han fått rejält med kritik mot sig inom den ekonomiska aspekten av politiken då han sägs ha fått Zimbabwe att gå från ett relativt stabilt ekonomiskt land till ett av de allra fattigaste länderna man kan finna i världen. Ungefär en tiondel av hans invånare i landet led dessutom av svält årtalet 2010.