Josef Stalin och Mao Zedong

När världen idag pratar om några av världens värsta diktatorer så kommer namnen Josef Stalin och Mao Zedong högt upp på listan vilket kanske inte är så konstigt med tanke på vilket lidande dom skapat för många människor under sin tid vid makten. Om vi börjar med Josef Stalin som levde mellan 1878 och 1953 så var han den första generalsekreteraren i det sovjetiska kommunistiska partiet och kom till makten 1924 efter Vladimir Lenins död.

Stalin lyckades bygga upp en stor bild av sig själv och lät bygga upp enorma statyer över hela landet som porträtterade han själv och uppskattningsvis beräknas det att mellan 14 till 20 miljoner människor dog under hans tid vid makten på grund av förföljelse, svält samt som fångar i dom hemska ökända arbetsläger som kallades Gulag. Han tillät inte människor att ha egen egendom och gjorde stora reformationer inom jordbruket genom att försöka industrialisera bondesamhället med jordbruk som ägdes av staten kollektivet som fick enorma negativa följder. Den stora rensningen genomfördes under andra halvan på 1930 talet då över 7 miljoner partimedlemmar och andra medborgare deporterades till arbetsläger eller blev avrättade. Stalinismen blev sedermera en egen ideologi vilket kanske idag är svårt att förstå då det var en extrem tolkning av kommunismen som knappast gjorde många glada men kanske var det så att det var många som glömde bort allt detta hemska eftersom Stalin under andra världskriget var allierad med England och USA och var en stor del i att den tyska stormakten slogs tillbaka för att till slut helt förlora.

Sovjet

Sovjet

Mao Zedong levde mellan 1893 och 1976 och anses av många som den värsta diktatorn som någonsin funnits i moden tid, inspirerad av Sovjetunionen förespråkade han dess kommunistiska ideal och enligt egna uppgifter så dödade han under sin fem första år omkring 1 miljon människor som inte hade samma uppfattning om hur landet Kina skulle styras. Under 1950 talet gjorde han oväntat ett uttalande i vilket han uppmanade folket att dela med sig av sina åsikter, även kritiska röster fick plats och just många kritiska röster hördes och redan året efter så tog han tillbaka sitt utspel och började fördöma och förfölja dom kritiska rösterna, många blev trakasserad och senare även avrättade. Det stora språnget var ett projekt som startades av Mao 1958 och tanken var att Kina skulle konkurrera bort dom stora västländerna industriellt och ekonomiskt och i korthet kan man väl beskriva det som att folket skulle jobba ungefär som slavar för att landet skulle bli rikare. Detta projekt blev en katastrof och närmare 36 miljoner kineser dog under dessa slavliknande former och det stora språnget kan närmare liknas vid ett magplask. Kulturrevolutionen började 1966 och ungdomar blev kallade rödgardister och utbildades till att dyrka den stora ledaren och slåss för revolutionen som egentligen bara hade en tanke, att slå ut oliktänkande och politiska motståndare för att behålla maktens grepp. Många var det som under denna tid sändes till läger som kan liknas vid Hitlers koncentrationsläger och där dömdes till döden direkt, uppskattningsvis dog omkring 70 miljoner människor under Maos tid vid makten vilket gör han till 1900 talets värsta massmördare.