Vad innebär kommunism?

Kommunism är en politisk ideologi. Kommunism betyder ordet “gemenskap” och det kommer från latin. Det kommunismen går ut på är att ha ett samhälle som är lika för alla, det vill säga ett socialistiskt samhälle. För att det skall kunna gå till på det här sättet så vill kommunister att det mesta av landets produktion skall tillhöra staten och sedan får staten fördela rättvist bland befolkningen så att alla får lika mycket. Sedan när de har kommit så långt så vill de ta bort staten och ha ett klasslöst samhälle.  Med fördela rättvist syftar det mest på ekonomin, de tycker att det är orimligt att en person kan tjäna cirka 20.000 kr, medan en annan person kan tjäna upp emot 100.000 kr per månad. De anser att det blir splittringar i samhället och att det inte är en rättvis process som pågår. De strävar väldigt hårt åt att det skall bli mer makt åt folket och mindre åt folk som t.ex. äger privata företag och gör vinst via det. Kommunism har alltid varit en väldigt debatterad ideologi och har haft väldigt starka motståndare till detta. Trots att det fortfarande är en debatterad ideologi så finns det fortfarande länder idag som har kommunistiskt styre.

Motståndare till kommunismen

Det kommunismen verkligen inte strävar mot är ett kapitalistiskt samhälle. De anser att ett sådant samhälle är giriga och tänker bara på sig själva. Kapitalism är ett ekonomiskt system där produktionsmedlen har privata ägare. Problemet med detta är att varor och tjänster inte ägs av majoriteten av befolkningen utan det ägs av en oerhört liten minoritet menar kommunismen. Ungefär mindre än 1% av kapitalisterna äger mer av tillgångar med mera än vad resterande av befolkningen gör. En annan grej är att kapitalismen tar ut vinster från välfärden, vilket kommunismen och vänsteranhängare överlag är kraftigt emot. De anser att pengarna inte tillhör privata företag och skall inte gå med vinst bara för att de gör ett bra jobb, utan pengarna skall gå till annat.

Karl Marx

Karl Marx

Karl Marx

Karl Marx var en tysk nationalekonom och är en av kommunismen allra största frontfigurer. Marx var även författare och han skrev det “kommunistiska manifestet”. Han var en väldigt stor ledare inom kommunismen och han kämpade hårt för att samhället skulle bli klasslöst. Lenin och Stalin var två herrar som följde detta manifest stenhårt och blev diktatorer som står bakom väldigt många mord genom tiderna. Marx  kallade kommunisterna för arbetarklassen och industrisamhället var kapitalism. Karl Marx ville göra revolution mot kapitalismen, det vill säga att ta över makten över produktionsmedlen som t.ex. maskiner, fabriker etcetera. Kommunismen kom väldigt långt i världen och var många länder som hade kommunistiskt styre, Sovjetunionen är ett starkt bevis på hur långt kommunismens krafter pågick. Upp till 25 länder har ur historiens perspektiv levt under kommunistiskt styre, i alla fall på pappret. Vid cirka 1980-talet så var det som allra störst och hade uppemot en tredjedel av världens befolkning. Idag finns det Nordkorea, Kuba, Vietnamn, Laos och Kina som har kommunistiska ledare och styre.